we are experience designers

een herinneringscentrum voor oud militairen én de Indische gemeenschap

Opgave: Het oude militaire Museum Bronbeek inrichten als Indisch Herinneringscentrum. Een plek waar de Indische gemeenschap kan terugkijken, herdenken en vooruitblikken. Maar tegelijkertijd een plek waar oud-militairen hun verhaal kunnen doen en vinden. Eén tentoonstelling maken die recht doet aan de geschiedenis en de emoties van deze twee heel verschillende groepen. En die daarnaast ook toegankelijk is voor een breed publiek.

Resultaat: een volledig nieuwe publiekspresentatie over 350 jaar Nederlands-Indië, opgebouwd in acht zalen, die elk op hun eigen manier de geschiedenis vertellen.  De combinatie van ontwerp, collectie, infographics, persoonlijke getuigenissen, film, en literaire fragmenten vormt een indringend verhaal, waar het laatste woord waarschijnlijk nog niet over gezegd is.

credits

  • opdrachtgever  indisch herinneringscentrum bronbeek i.s.m. museum bronbeek
  • jaar  2010
  • www  hetverhaalvanindie.com
  • decorbouw  kloosterboer decor bouw
  • lichtontwerp  rapenburg plaza
  • decoratie  decodel

vergelijkbare projecten