we are experience designers

natuurhistorisch museum denemarken - onze planeet

Binnen enkele jaren verschijnt in Kopenhagen een compleet nieuw Natuurhistorisch Museum. Via internationale aanbesteding is Tinker uit vier bureaus geselecteerd om de nieuwe scenografie te ontwerpen voor een oppervlakte van 4900 m2. Het centrale thema van het museum is “Our Planet” en bevat de complete 

geschiedenis van het ontstaan van de planeet 4,5 miljard jaar geleden tot aan de wereld van vandaag. Bezoekers zien hier niet alleen de grote rijkdommen van de natuur, maar ook de invloed van de mens op de planeet. Bovendien ervaren zij hoe ze bij kunnen dragen aan de bescherming van onze aarde.