Privacy statement

Utrecht, mei 2018

Privacyverklaring Tinker imagineers B.V. 


Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.


over ons

Tinker imagineers B.V.

Hamburgerstraat 23

3512 NP Utrecht 

KvK 301 03440
+31 (0)30 230 0405

info@tinker.nl 


is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


persoonsgegevens

deze persoonsgegevens verwerken we

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegeven van je, indien van toepassing:

•handelsnaam 

•voor- en achternaam

•vestigingsadres en postadres

•kvK-nummer

•emailadres

•website

•telefoonnummer (vast en mobiel)

•social media accountnamen

•klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer

•bankgegevens

•portretten (wanneer je op onze projectfoto’s staat als figurant)  


hoe komen we aan jouw persoonsgegevens

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen (bijvoorbeeld via correspondentie, telefonisch, inschrijving nieuwsbrief, invullen contactformulier, aanvraag van onze diensten, download) of in openbare registers zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).


doeleinden

om deze redenen verwerken we je persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG en UAVG) en de Telecommunicatiewet. De doeleinden hebben we hieronder beschreven: 


contact
Heb je contact met ons opgenomen per telefoon, e-mail, contactformulier of social media, dan hebben we gegevens van je ontvangen. Die verwerken we maximaal tien jaar om je te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren of verder te optimaliseren. 


nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je (bedrijfs)naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen over onze diensten. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. 


offerte

Vraag je bij ons een offerte op of schrijven we een offerte uit (als onderdeel van een pitch), dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Het is onze wettelijke plicht aan te tonen wat er aan een factuur is voorafgegaan. Daarnaast bewaren we de offertes zeven jaar om te kunnen zien of je al eerder bij ons een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was. 


overeenkomst

Behalve om offerte en facturen te kunnen versturen hebben we je bedrijfs- en persoonsgegevens nodig voor onze administratie om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en diensten bij je af te kunnen leveren. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst. 


facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst financieel en administratief af te kunnen handelen. Bij betaling krijgen we te zien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens zeven jaar. 


vacatures

Als je bij ons solliciteert op een openstaande vacatures of stageplek dan verwerken we je persoonsgegevens om je te kunnen informeren. We bewaren die gegevens graag maximaal één jaar om eventueel contact te kunnen opnemen als er op een later moment een functie vrijkomt waarvoor we je zouden willen benaderen. We zullen je hiervoor om toestemming vragen. 

hoe lang bewaren we je persoonsgegevens
We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verwerkt. 

delen met derden

ontvangers van je persoonsgegevens
We delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met alle bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. 

jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen neem dan contact op met info@tinker.nl

•je hebt het recht op de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien, te corrigeren, te beperken en/of te laten verwijderen

•je hebt het recht ons te verzoeken een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 

•je hebt het recht om gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek indienen waarna we je persoonsgegevens in een overzicht (computerbestand) naar jou of een door jou genoemde organisatie zullen sturen. 

•je hebt het recht om een klacht in te dienen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

beveiliging


Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

website en social media


cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich weren tegen cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


social media
We willen het voor jou gemakkelijk maken om de content van onze website te delen op social media. Dit kan door middel van de social mediabuttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke kanalen (Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, LinkedIn, Pinterest) om te weten hoe zij met privacy omgaan. 


google analytics

We gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website kunnen optimaliseren. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statische informatie gewerkt. Met Google hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. 


links
Op onze website kun je links aantreffen naar externe websites. Door erop te klikken ga je naar een website buiten deze website. Graag verwijzen wij naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

wijzigingen


Het kan voorkomen dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassingen zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.