we are experience designers

laatste esch2022 tentoonstelling feestelijk geopend

19-12-2022

De interactieve tentoonstelling Pure Europe in de gerenoveerde Möllerei biedt nieuwe en verrassende perspectieven op het Europa van nu en belicht de rijke verscheidenheid ervan. Is Europa een politiek project, een beschaving, een economische gemeenschap? Zijn er aspecten die 'puur' Europees zijn? Deze vragen staan centraal  in de tentoonstelling die stereotypen over het continent uitdaagt door het vanuit nieuwe en verschillende perspectieven te bekijken. Tinker imagineers was verantwoordelijk voor het ontwerp en was aanwezig bij de officiële opening op vrijdag 16 december.

De tentoonstelling verkent Europa aan de hand van zes traditionele opvattingen ‘gecultiveerd, wit, rijk, christelijk, oud, nationaal’ en stelt ze ter discussie. Definitieve antwoorden krijg je als bezoeker niet, het doel is aanzetten tot nadenken. Door regelmatig van perspectief te veranderen - van noord naar zuid, van oost naar west, van het centrum van Europa naar de periferie - nodigt de tentoonstelling de bezoekers uit hun vooroordelen onder ogen te zien en hun eigen mening te vormen.

De unieke en historische locatie is indrukwekkend, een hoogoven in Belval uit 1912. Oorspronkelijk was de Möllerei een opslagplaats voor grondstoffen en het voorbereiden van ladingen voor hoogovens, maar is nu nieuw leven ingeblazen voor Esch2022. In het ontwerp heeft Tinker de bestaande scenografie als uitgangspunt genomen en daarmee onderdeel gemaakt van de tentoonstelling en vice versa. Bovendien wilden we duurzame materialen gebruiken, dus kozen we voor bouwstaalmatten die achteraf hergebruikt worden en recyclebaar karton.

Als bezoekers de industriële ruimte betreden - waar vroeger ijzererts werd gemengd met cokes en kalksteen om de lading voor de hoogoven te creëren - steken ze een loopbrug over die een spectaculair uitzicht biedt. Stereotyperende afbeeldingen van Europa van immens formaat zweven in de ruimte. Als ze verder lopen, confronteren de andere kant van de beelden hen echter met een realistischer beeld van het continent: van een Europa dat cultureel veel diverser is. De tentoonstelling gaat verder op het lagere niveau in een grote ruimte die bezoekers verschillende aspecten van de Europese cultuur toont via touchscreens die verbonden zijn met een grote muur van geprojecteerde beelden. Hier vind je ook een reeks nissen die zijn ingericht op specifieke onderwerpen. Wat vertelt textiel ons over de economische geschiedenis van Europa? Hoe varieert huidskleur op het continent? Ten slotte lopen de bezoekers langs de feedbackmuur. Daar laten ze hun opmerkingen en bevindingen achter, lezen die van anderen en denken na over wat ze zojuist hebben ervaren.

De tentoonstelling loopt van 17 december 2022 tot en met 26 februari 2023.